Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer ifm. Corona

KIRKERNE I VIPPERØD - tiltag vedr. COVID-19

GUDSTJENESTER + KIRKELIGE HANDLINGER (dåb, vielse, begravelser/bisættelser)

I kirke og sognegård må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 kvadratmeter gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Præst og kirkebetjening tælles ikke med i opgørelsen og hvis der er fællessang, som ved alle gudstjenester og kirkelig handlinger, skal det sikres, at alle sidder med min. 2 meters afstand medmindre man tilhører samme husstand. 

Ved friluftsgudstjenester gælder forsamlingsforbuddet, dvs. for nuværende i alt 50 personer. Den udendørs del af bisættelser og begravelser er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men afstandsanbefalingen gælder.

I Vipperød betyder det, at vi igen fra og med Kr. Himmelfartsdag indbyder til gudstjeneste i kirken. Indtil videre holder vi alle højmesser i Ågerup Kirke, som er vores største kirkerum.

Find information for den enkelte kirke herunder:
Ågerup Kirke

Grandløse Kirke

Sdr. Asmindrup Kirke

KIRKERUMMET TIL PERSONLIG BØN OG ANDAGT

Da der skal gøres rent efter hvert besøg i kirken, skal det aftales på forhånd med præst eller graver, hvis man gerne vil lukkes ind og bruge en stund i kirken.

OPDATERING 29/10 - Brug af mundbind i Folkekirken
Der er i dag kommet ny vejledning på folkekirkens område vedr. brug af mundbind. Det betyder for Kirkerne i Vipperød, at der fra dags dato bæres mundbind i Sognegården og i kirkerne.
I Sognegården kan man tage mundbindet af, når man sidder ned. I kirken kan man tage mundbindet af, når man sidder ned og under selve gudstjenesten/den kirkelige handling. Reglerne gælder alle ansatte, frivillige og deltagere (præsten er undtaget under gudstjeneste/kirkelig handling).
Undtaget er børn under 12 år og personer med fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke kan bære mundbind/visir.
Reglerne omfatter derfor f.eks.:
Gudstjenester/kirkelige handlinger - Koncerter - Konfirmander - Babysalmesang (forældre) - Hattedamer - Tirsdagscafe
Menighedsråds- og udvalgsmøder - mm.

Hjælp os med at passe godt på hinanden