Dåb: Forældrene kontakter kirkekontoret for at aftale dato for dåben og en samtale forinden. Navn og adresse på mellem 2 og 5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) medbringes ved samtalen med præsten.

Navngivning: Navngivning foretages på www.borger.dk og indkommer digitalt til sognet. Overvejer du dåb, kan du evt. blive klogere på, hvad det handler om, ved at læse her: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab eller kontakte sognepræst Sophie Juel eller sognepræst Lene Funder.


Lørdagsdåb i Vipperød Sogn

Ud over dåb ved søndagens højmesse, er der 1-2 gange om måneden mulighed for lørdagsdåb. Gudstjenesten finder sted lørdag formiddag kl. 10.00. Til forskel fra den almindelige søndagsgudstjeneste er der ingen altergang, og gudstjenesten er i højere grad bygget om omkring dåbshandlingen. Man kan reservere tid til lørdagsdåb ved at kontakte sognepræst Sophie Juel eller sognepræst Lene Funder. Find deres oplysninger her