finder du på 
    Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød 
    (lige ved siden af Vipperød Skole)
    tlf. 59 18 20 07. 

Der vil som regel være nogen i dagtimerne, man kan henvende sig til. 
Man er tillige altid velkommen til at kontakte en af præsterne direkte. 

I sognegården ligger kirkekontoret for Vipperød Sogn - 
og provstikontoret for Holbæk Provsti (se mere om provstiet her). 

Vipperød Sognegård blev bygget i 2008 som, en udvidelse af den bestyrerbolig, der var opført ved Militærdepotet.

 

Kirkesalen i Sognegården

Sognegårdens store sal bruger vi til alle vore møder, men også som kirkesal til særlige gudstjenester. Der er alter, prædikestol og døbefont - og altertavlen er et fløjalter, udført af Adi Holzer.

Kirkesalen er indviet af biskoppen, og flere er blevet døbt ved en gudstjeneste i kirkesalen.

 

Brug af Vipperød Sognegård

Sognegården er bestyret af Vipperød Menighedsråd. Lokalerne kan udlånes til foreninger som har tilknytning til det kirkelig arbejde i Vipperød Sogn. Sognegården kan også benyttes til begravelseskaffe hvis lokalerne er ledig. For mere information kan du ringe til Sognegården, tlf.: 59 18 20 07.

Vipperød Menighedsråd har lavet et regulativ for brugen af Vipperød Sognegård som kan læses her.