Sommer i Sognegården

I juli og august afvikler medarbejdere og præster på skift sommerferie. Der er derfor ikke altid nogen til at svare telefonen i sognegården, men send os en mail på kirkekontoret@kirkevip.dk, så svarer vi snarest muligt. Du kan opleve lang svartid på mails i juli, men alle mails bliver besvaret senest i uge 31.

Henvendelser vedr. dødsfald, kirkelige handlinger og behov for sjælesorg kan som altid rettes direkte til præsterne. Det er selvfølgelig muligt at få fat i en præst i hele perioden - find vagthavende præst her: præster

Vær opmærksom på, at grundet ekstra rengøringsbehov under COVID-19 er kirkerne ikke åbne, men man kan kontakte en af graverne i forvejen og aftale et besøg på hverdage inden for alm. arbejdstid. Eller man kan kigge forbi til søndagsgudstjeneste - alle sommerens gudstjenester foregår i Ågerup Kirke.


KIRKERNE I VIPPERØD – folkekirken genåbner

KIRKERNE I VIPPERØD – tiltag vedr. COVID-19

GUDSTJENESTER

I kirke og sognegård må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 kvadratmeter gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Præst og kirkebetjening tælles ikke med i opgørelsen og hvis der er fællessang, som ved alle gudstjenester og kirkelig handlinger, skal det sikres, at alle sidder med min. 2 meters afstand (jf. deltagerantal nedenfor).

Ved friluftsgudstjenester gælder forsamlingsforbuddet, dvs. for nuværende i alt 50 personer. Den udendørs del af bisættelser og begravelser er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men afstandsanbefalingen gælder.

I Vipperød betyder det, at vi igen fra og med Kr. Himmelfartsdag indbyder til gudstjeneste i kirken. Sommeren over holder vi alle højmesser i Ågerup Kirke, som er vores største kirkerum.

Alle arrangementer sommeren over, som Sankt Hans i Grandløse, Sognedag mm, er aflyst.

TILLADT DELTAGERTAL VED KIRKELIGE HANDLINGER (BISÆTTELSE; BEGRAVELSE, DÅB, VIELSE OG KIRKELIG VELSIGNELSE M.M) opdateret: 26.06.2020

Ågerup Kirke

30 deltagere + kirkebetjening

Grandløse Kirke

16 deltagere + kirkebetjening

Sdr. Asmindrup Kirke

19 deltagere + kirkebetjening

KIRKERUMMET TIL PERSONLIG BØN OG ANDAGT

Da der skal gøres rent efter hvert besøg i kirken, skal det aftales på forhånd med præst eller graver, hvis man gerne vil lukkes ind og bruge en stund i kirken.

DÅB, VIELSER, KONFIRMATIONER:

Konfirmationerne er flyttet til september og afholdes efter de gældende retningslinjer på det tidspunkt. Dette års konfirmander møder ind til ekstraundervisning i august. Næste års konfirmander starter først undervisning i slut-september. Indskrivning til konfirmation 2021 sker online, her på hjemmesiden, i uge 25. Har du ikke nået det, så kontakt sognepræst Sophie Juel, sojue@km.dk eller kirke- og kulturmedarbejder Sabine K. Mansdotter, sabine@kirkevip.dk.

Dåb og vielser afholdes sommeren over inden for gældende retningslinjer på det givne tidspunkt. Vi er løbende i kontakt med familierne.


Velkommen til et fællesskab af kirker.

Kirkerne i Vipperød blev i maj 2008 lagt sammen til ét pastorat - og pr. 1. søndag i advent 2011 blev de tre sogne: Grandløse - Ågerup - Sdr. Asmindrup lagt sammen til ét sogn: Vipperød Sogn.

I Vipperød Sogn findes der derfor nu tre kirker og en sognegård (med kirkesal).

Du kan læse mere om de tre kirker, sognegården og vores kirkegårde under menupunktet "Om sognet" ovenfor.

Vil du vide mere om vore kirker - historiske oplysninger, adresser m.m. - er der desuden gode oplysninger at finde på hjemmesiden www.korttilkirken.dk 

Vipperød Sogn betjenes af tre præster og i Vipperød Sognegård findes vores kirkekontor, som har åbent for henvendelser i almindelig arbejdstid. Her finder man også sognets daglige leder. Præsterne kan iøvrigt altid kontaktes. Du finder kontaktoplysninger til alle de ansatte ved at klikke her.

Sognet har også et fælles menighedsråd, som arbejder for et godt og åbent kirkeliv i Vipperød, har ansvaret for bygninger og økonomi og er arbejdsgiver for alle de ansatte i pastoratet. Menighedsrådets formand er Brian Nowak-VoigtSe menighedsrådets medlemmer her.

Grandløse Kirke og Ågerup Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage kl. 8-20 - hvis man vil komme i kirken, når der sker noget, kan man se her, hvornår der er gudstjeneste. Sdr. Asmindrup Kirke kan besøges efter aftale.