Børn og unge

Vi har en bred vifte af forskellige aldersopdelte tilbud til børn og unge i Vipperød Sogn, blandt andet:

  • BabySalmesang - legestue for hjemmegående og deres babyer
  • Familieaften i Sognegården
  • Familie- og børnegudstjenester
  • Skole/kirke samarbejde med begge skoler i sognet.
  • Juleværksted for børn i skolealderen.
  • Minikonfirmander - dåbsoplæring for 3. og/eller 4.  klasses elever fra begge skoler
  • Konfirmander

I menuen nedenfor kan du læse mere om nogle af disse tilbud.

Arbejdet med børn og unge ligger først og fremmet i hænderne på sognepræsterne og kirke- og kulturmedarbejder Sabine Krohn Mansdotter.

Se mere om os her.

Børn og konfirmander