Vipperød Sognegård

... finder du på:
    Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød
    Tlf. 59 18 20 07 (Telefontid: kl. 10-12)

Du er velkommen til at henvende dig i Sognegården - vi har ikke faste åbningstider, men du kan altid ringe i forvejen, hvis du vil sikre dig, at der er nogen i huset.

Man er tillige altid velkommen til at kontakte en af præsterne direkte. 

I Sognegården ligger kirkegårdskontoret for Vipperød Sogn.

Vipperød Sognegård blev bygget i 2008 som, en udvidelse af den bestyrerbolig, der var opført ved Militærdepotet.

Kirkesalen i Sognegården

Sognegårdens store sal bruger vi til alle vore møder, men også som kirkesal til særlige gudstjenester. Der er alter, prædikestol og døbefont - og altertavlen er et fløjalter, udført af Adi Holzer.

Kirkesalen er indviet af biskoppen, og flere er blevet døbt ved en gudstjeneste i kirkesalen.

Brug af Vipperød Sognegård

Sognegården er bestyret af Vipperød Menighedsråd. Lokalerne kan udlånes til foreninger, som har tilknytning til det kirkelig arbejde i Vipperød Sogn.

Vipperød Menighedsråd har lavet et regulativ for brugen af Vipperød Sognegård som kan læses her.