Fødsel

Fødselsanmeldelse  foregår i dag automatisk fra jordemoder til kirkekontor; forældrene behøver ikke at foretage sig noget.

Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de senest 14 dage efter fødslen udfylde en »Omsorgs- og Ansvarserklæring« på borger.dk