Sognedage - hvad er det?

Hvert år indbyder Vipperød Menighedsråd til en Sognedag , her afholdes det årlige (lovpligtige) menighedsmøde, hvor alle er velkomne til at give sit besyv med om kirkelivet i Vipperød Sogn. Ved disse møder forelægges sognets økonomi for medlemmerne ligesom det er muligt at høre formandens beretning.  Det er ved denne lejlighed også muligt at stille spørgsmål til både økonomi og sognets liv i øvrigt ligesom gode forslag er velkomne.

 

 

                                                                    

   Sognedag