Sdr. Asmindrup Kirke

Sdr. Asmindrup Kirke
Hellestrupvej 36
4390 Vipperød

I Sdr. Asmindrup kirke er der plads til 90 personer.

Ønsker man at se kirken kan man lave en aftale med enten Kirkeværge Hans Thor Olsen eller Næstformand Bodil Kirk Sørensen. Kontakt info findes her.

Nyt liv til Sdr. Asmindrup Kirke

I oktober fik Vipperød Sogn bevilget 9,6 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet "Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke". Ønsket er en moderne kirke for moderne mennesker i et moderne samfund og i samarbejde med arktikt MAA Poul Schülein er det blevet til omsat fra idé til smukke skitser i det prospekt, som gennem de næste par år skal virkeliggøres i  Sdr. Asmindrup Kirke.

Efterhånden som der er nyt om projektet vil det kunne findes her - med de seneste opdateringer øverst.

November 2019 - Kirken åbner

Pressemeddelelse ifm. genåbningen

En gammel kirke til moderne mennesker
Biskop Peter Fischer-Møller genåbner Sdr. Asmindrup kirke ved Holbæk som ”liturgisk laboratorium”

På torsdag den 28. november 2019 bliver Sdr. Asmindrup kirke genåbnet efter omfattende restaurering. Vipperød menighedsråd har ønsket at skabe et ”rent” og fleksibelt rum i den 900 år gamle kirke, som kan invitere til nyskabende gudstjenesteformer. Det var A.P. Møller Fonden, der donerede 9,6 mio kr. til projektet.

Biskop Peter Fischer-Møller og Nationalmusset bakkede op omkring, at store dele af inventaret, deriblandt alle bænkene og alterbordet, blev fjernet. I sidste øjeblik kom der derudover tilladelse til at nedtage prædikestolen, som blandt andre genstande fremover skal være at finde på Museum Vestsjælland.

Kirkens præster udtaler, at de gerne vil arbejde i ”rammer, som inviterer til dialog, medejerskab og inddragelse og som giver plads til ro og inderlighed og overraskelser og fælleskab”. Kirken skal derudover stå til rådighed som ”liturgisk laboratorium” i Holbæk Provsti. Der er f.eks. aftalt et samarbejde med Holbæk teater om bl.a. teatergudstjenester, som skal finde sted i januar 2020. Et nyt tiltag ”Kirke og coaching” henvender sig til mennesker med ondt i livet, som skal samles i kirken for at starte et nyt kapitel i deres liv i et gruppeforløb, som også omfatter nye gudstjenesteformer.

”Transformationen af den romanske kirke i Sdr Asmindrup har været en meget spændende og udfordrende opgave. Det nye trægulv er med til at samle rummet og forstærke opfattelsen af hvælvingernes kalkmalerier. Inventarets fleksibilitet og æstetik understreger en nytænkning af rummets funktioner, hvilket betyder, at kirkerummet i fremtiden vil kunne bruges meget mere alsidigt”, siger Poul Schülein, Arkitekt M.A.A., partner i Arkitema Architects, som stod for udførelsen af projektet.

Ifølge Hans Thor Olsen, kirkeværge og formand for byggeudvalget, er menighedsrådet begejstret for resultatet. ”Samarbejdet mellem alle parter har fungeret yderst tilfredsstillende.”

Peter Fischer-Møller vil deltage i den første af to genindvielsesgudstjenester torsdag den 28. november. Efterfølgende er menighedsrådet vært for en reception i selve kirken. Der er gudstjeneste for menigheden og alle interesserede med kirkens tre præster kl. 20 samme aften.

INDVIELSESGUDSTJENESTE: Torsdag den 28. november kl. 20.00

Sdr. Asmindrup Kirke genåbner med et fornyet, ja, ligefrem revitaliseret, indre. Om eftermiddagen er der gudstjeneste, hvor vi har inviteret dem, som har haft særlige opgaver omkring det store projekt; medarbejdere, tidligere og nuværende menighedsrødder, repræsentanter fra Nationalmuseet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond m.fl.

Alle, der kender Sdr. Asmindrup Kirke ved, at selvom kirken måske er den smukkeste, så er kirkerummet ikke det største (og vi har ikke udbygget i byggeprocessen). Derfor vil vi - når alle inviterede er ud af døren - gerne byde hele sognet (eller de 60-70 stykker, der er plads til) indenfor til gudstjeneste torsdag den 28. november kl. 20.00 .

Det bliver en dejlig og anderledes aftengudstjeneste med alle sognets præster. Gudstjenesten varer en lille times tid og bliver en forsmag i musik og liturgi på de mange muligheder, som det nye kirkerum tilbyder. Kirken er åben fra kl. 19.30, og efter gudstjenesten byder vi på udvidet kirkekaffe med kage og bobler. Alle er velkomne, der er ingen tilmelding.

Der bliver rig mulighed for at besigtige kirken i december måned. Adventslørdagene byder på ”Julebegyndelser for voksne”, den 18. december inviteres på fyraftenssang med nye julesalmer, og der bliver gudstjeneste både Juleaften og 2. Juledag.

Maj 2019 

Revitaliseringen af Sdr. Asmindrup Kirke er nu ved at gå ind i den fase, hvor der bliver stor aktivitet i kirken, på kirkegården og udenfor kirkegården.

Licitationen er nu overstået med succes. Vi har modtaget priser, som holdes indenfor budgettet, og alle de vindende firmaer er seriøse og gode samarbejdspartnere, som vi er sikre på kan give os en flot og funktionel ”ny” kirke.

Kirken skal opvarmes med en varmepumpe, som henter energien fra jorden, og netop i øjeblikket er gravearbejdet og underboringer i fuld gang for at etablere jordvarmen. Alt dette foregår udenfor kirkemuren mod vest og nord.

Det gamle kapel, som ligger på kirkegården skal indrettes med teknikrum, handicaptoilet samt et lille køkken.

I kirken er man nu begyndt på den svære og store opbygning af det nye gulv. Inden den færdige gulvbelægning, fyrretræsbrædder, bliver lagt på, skal alle de tekniske installationer placeres – det er bl. a. ventilationskanaler for indblæsning af varm luft, elinstallationer for lys og lyd og andet Av udstyr, isolering og gulvvarme.

Gulvet i våbenhuset bliver ligeledes med gulvvarme og den færdige gulvoverflade her bliver udført i hårdtbrændte teglsten.

Når vi kommer et stykke hen i efteråret, omkring oktober, så forventer vi, at der er ryddet pænt op i og omkring kirken. Vi kan så tage afsked med håndværkere og arkitekt og derefter tage vores kirke i brug igen.

Byggeudvalget - v/ Hans Thor Olsen

                     

December 2018 - sidste nyt

Vi har nu den store glæde, at den nye opbygning i kirken begyndt.

Efter kalkningen af kirken var afsluttet, blev træ- og flisegulve i kirken fjernet og derefter gik arkæologerne i gang med udgravning.

Alle nye installationer til varme-, ventilation -, lys- og lydinstallationer skal placeres under det nye plankegulv, så derfor er der blevet gravet temmelig dybt ned i kirkegulvet.

Nationalmuseet er en vigtig og trofast samarbejdspartner, når der skal laves ændringer i så gammel en bygning, som Sdr. Asmindrup Kirke er. Vi har haft arbejdende arkæologer i kirken siden midt på sommeren og frem til ultimo november. Det har været  særdeles interessant at følge dem.  Og de har fundet rigtig mange spændende ting, som alle kan være med til at fortælle en helt speciel historie om vores kirke i Sdr. Asmindrup. Der er f.eks. fundet mange forskellige mønter, der er fundet 2 underliggende gamle stengulve og der er fundet 2 krypter med kister i - én under gulvet i koret og én under gulvet i skibet. Krypterne er ikke blevet åbnet, men er nu blevet nænsomt fyldt med tørt sand – dels så de bedre kan holde sig og dels så de ikke synker sammen under den nye gulvopbygning.

Så nu er der varsomt blevet fyldt håndstampet sand ud over hele gulvet igen så de gamle arkæologiske fund, som forbliver i kirken, ikke lider nogen overlast.

I januar 2019 forventer vi at lave aftale med de entreprenører, som skal stå for det videre arbejde med kirken. Det bliver spændende at få igangsat opbygningen af de tekniske installationer med jordvarme og gulvvarme i kirken, elinstallationer for lys, lyd og Wi-fi samt opbygningen af det nye plankegulve i fyrretræ.

Hvornår kirken kan tages i brug til nye og traditionelle aktiviteter, meddeles på et senere tidspunkt.

Marts 2018 - kirken kalkes indvendigt.

Kører man en tur forbi Sdr. Asmindrup Kirke er det tydeligt, at der sker en masse. Provstiet er i fuld gang med renovering af den gamle graverbolig, som fra juni bliver deres nye lokaler, men inde i selve kirken sker der også en masse. Bænke og inventar er nu ude, væggene er blevet repareret, hvor det har været nødvendigt og de indvendige vægge er netop nu igang med at blive kalket. Selvfølgelig under hensynstagen til kirkens smukke kalkmalerier.

Juni 2017 - orglet pilles ned...

Maj 2017

Følgegruppen har nu haft deres første møde omkring projektet.

Her har du mulighed for at læse referatet - og danne dig et overblik ved hjælp af organisationsplanen.

Læs om projektet i Sdr. Asmindrup Kirke i vinterens kirkeblad

Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv...

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  har bevilget kr. 9.600.000,- til ”Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke”.

Vipperød Sogns Menighedsråd har i samarbejde med Arkitekt MAA Poul Schülein gennem de seneste år arbejdet målrettet frem imod at give Sdr. Asmindrup Kirke et stort løft - og bestræbelserne har båret frugt. ”Menighedsrådet er A.P. Møller Fonden meget taknemmelig for nu at kunne realisere sine visioner for Sdr. Asmindrup Kirke. En fremtidskirke, som på en gang vil blive ført tilbage til et mere oprindeligt udseende, og samtidig blive moderne udstyret. En kirke, hvor præst og menighed kommer i øjenhøjde, og hvor dialogen vil være i centrum” - udtaler formand Bjørn Amgild. Han tilføjer: ”En middelalderkirke er ikke noget man sådan lige får lov til at ændre. Mange instanser og myndigheder har været inde over med høringer og godkendelser. Det gælder fx Roskilde Stift, Holbæk Provsti, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Mange drøftelser og offentlige informationsmøder ligger til grund for det omfattende projekt, der som kronen på værket har vundet A.P. Møller Fondens anerkendelse.