Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse  i folkekirken sker ved at kontakte en præst (det behøver ikke at være i bopælssognet).

 

Udmeldelse  af folkekirken kan ske ved at sende en skriftlig henvendelse til sognepræsten i bopælssognet (husk underskrift og CPR-nummer).

Man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man vil drøfte sit medlemskab eller hvilke konsekvenser, det har at melde sig ind eller ud.