Vejledning om vore kirkegårde

Vi har tre kirkegårde - med hver deres indretninger og særlige forhold.

I Holbæk Provsti er der nu indført ensartede takster, så der kun er de forskelle, der skyldes særlige forhold - fx forskellige fredningstider (den tid, der går, før et gravsted kan sløjfes eller genanvendes):

- Fredningstiden på et kistegravsted er 25 år

- Fredningstiden på et urnegravsted er 10 år

Vi har udarbejdet en vejledning for hver af de tre kirkegårde med omtale af de forskellige gravstedstyper og priser på de almindelige opgaver (begravelse, erhvervelse af gravsted og pasning af gravsteder):

Sdr. Asmindrup kirkegård

Grandløse kirkegård

Ågerup kirkegård

Vedtægt for kirkegårdene

Har du spørgsmål til vore kirkegårde, er du mere end velkommen til at sende en mail til kirkegaardskontoret@kirkevip.dk